CHẾT THÌ THÔI

Ảnh: Tự chụp


CHẾT THÌ THÔI
Cho đời thanh thản bớt chơi vơi
Tham nhũng đấu tranh đến cạn lời
Vẫn biết quan gian nhiều thủ đoạn*
Nhưng mà chẳng sợ chết thì thôi*
(Còn trời còn đất còn non nước)*
Hết nhũng hết tham hết tả tơi*
Một mực thề rằng không nhụt chí
Xương đồng da sắt cứ mà chơi
18/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ
(…) Thơ Nguyễn Công Trứ