NUỐT KHÔNG TRÔI

Ảnh: Sưu tầm

Nghệ sỹ hài kêu gọi tỷ tiền
Làm từ thiện lập mẹo vừa quyên
Rồi cầm đó một mình im bặt
Mãi đến khi quần chúng nói phiền
Nuốt chẳng trôi nôn ra một mạch
Ăn không được ói sạch niềm riêng
Tham lam vậy tiếng tăm phai nhạt
Đáng một đời, đâu phải mãi tiên
8/6/2021
Tú Sụn