LIỀU LĨNH*

Ảnh: Sưu tầm


Ôi thật là liều lĩnh
Đang dịch corona
Khai hội chùa Bái Đính
Tiếng trống sẽ vang xa

Xin ngài phó Thủ tướng
Vì sinh mạng người dân
Làm ơn buông dùi trống
Lo gấp việc đang cần

Hàng vạn người chen chúc
Dịch bệnh đang chực chờ
Nguy cơ sẽ bùng phát
Hãy chớ có làm ngơ

Cần hy sinh kinh tế
Vì sức khoẻ cộng đồng
Chính phủ ơi Chính phủ
Vạn đồng đổi một đồng
30/1/2020
Tú Sụn
* Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới dự và đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2020.