VĂN VỚI CHẢ VẺ*

Ảnh: Sưu tầm


Mới vừa đọc công văn khẩn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cả chân tay đều bủn rủn
Rồi trong lòng thấy thương thương

Trong nội dung đã thể hiện
Nhiễm bệnh nặng gần tử vong
Là khẩn cấp cần hoả táng
Trời là trời có đúng không!

Thật là văn với chả vẻ
Ai hiểu được hỡi là trời
Thật đúng là trình văn độ
Quan chức giờ đồ trời ơi!
27/3/2020
Tú Sụn
* Công văn khẩn số 2285/ STNMT – CTR Của sở Tài nguyên và Môi trường Tp HCM ngày 26/3/2020 có ghi: “để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt với tình huống cần phải hoả táng các bệnh nhân nặng nhiễm virut Covid-19 có thể tử vong.” Hiểu sao đây trời?