ÔI! BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG*

Ảnh: Sưu tầm


Bốn anh “súng ống” lòng thòng
Một em cũng để tồng ngồng ra khoe
Đúng là nghịch cảnh tréo ngoe
Trào lưu kệch cỡm hăm he bất thường
Vin vào bảo vệ môi trường
Làm điều lố bịch chán chường lắm thay
Trái tai gai mắt cảnh này
Đề nghị pháp luật ra tay tiễu trừ
30/10/2019
Tú Sụn
* Vụ ‘khỏa thân vì Panorama Mã Pì Lèng’: ‘Ô nhiễm môi trường văn hoá’ chứ không phải vì bảo vệ môi trường.