ƯỚC MONG

Ảnh: Sưu tầm

Tình ái thắm lòng thoả ước mong
Ngất ngây ong bướm thoảng hương nồng
Quỳnh hoa hẹn nguyệt thành mơ ước
Yến phượng chờ trăng mãi đợi trông
Hình luyến ngóng mơ nên ấm dạ
Dáng thương hoài ngắm được vui lòng
Mình-ta đến tháng ngày loan phụng
Vinh hiển, sắt son nguyện vợ chồng

(Đọc ngược từ dưới lên)
Chồng vợ nguyện son sắt hiển vinh
Phụng loan ngày tháng đến ta-mình
Lòng vui được ngắm, hoài thương dáng
Dạ ấm nên mơ, ngóng luyến hình
Trông đợi mãi, trăng chờ phượng yến
Ước mơ thành, nguyệt hẹn hoa quỳnh
Nồng hương thoảng, bướm ong ngây ngất
Mong ước thoả lòng thắm ái tình
29/7/2021
Tú Sụn