XÂY CẦU ĐỂ CHƠI

Ảnh: Sưu tầm


Tỉnh nghèo mà chơi như ri
Xây cầu rồi để làm chi giữa trời
Mười hai tỷ, chứ chuyện chơi
Lãnh đạo Hà Tỉnh đâu rồi, ra coi
Dự án, kế hoạch hẳn hoi
Đường dẫn không có, thòi lòi bê tông
Trêu ngươi tức mắt phiền lòng
Hai năm lãng phí giữa đồng trơ gan*
Chửi cha cái bọn nhà quan
Dân bầu lên để an nhàn lãnh lương
….
Tiền dân không chút tiếc thương
22/6/2018
Tú Sụn
* Trơ gan cùng tuế nguyệt – Bà Huyện Thanh Quan