ÉO LE

Ảnh: Sưu tầm


Ở thời đại quan gian như nấm
Dân gian thì như thể quân Nguyên
Nên chính sách chi nhầm trả lạc
Éo le này sinh lắm ưu phiền

Sẹo do ghẻ biết đường chạy chọt
Cũng trở thành chính hiệu thương binh
Người ra trận mất hồ sơ gốc
Kêu thấu trời cũng bị làm thinh

Trên cả nước hàng ngàn trường hợp
Bị thương nặng không được thương binh
Nhưng đã có hàng vạn trường hợp
Không đánh giặc lại là thương binh

Cả nước có gần triệu thương binh
Gần một nửa là dởm* và giả
Tiền thương binh nghe mà thất kinh
Chính sách gồng mình lên mà trả

Thời đại này éo le như vậy
Bởi quan tham khuynh đảo vì tiền
Đồ giả thì biến hoá thành thật
Còn thật thì muốn thật cũng tiền

Rồi đến ngày thương binh liệt sĩ
Những hội đoàn nườm nượp dong cờ
Đến thăm nom thương binh dởm, giả
Thực bị thương tủi tủi rồi mơ

Đồng đội tôi trong hoàn cảnh đó
Ở chiến trường đánh giặc bị thương
Ra quân về hồ sơ không có
Làm thương binh nhưng đã hết phương
26/7/2020
Tú Sụn
* Dởm: Là bị thương nhẹ, chưa đủ tỷ lệ % để xếp hạng thành thương binh nhưng đã chạy chọt, đút lót để nâng tỷ lệ thương tật lên cho đủ được xếp hạng thành thương binh.