ĐÔNG ĐẾN

Ảnh: Sưu tầm


ĐÔNG ĐẾN
Bầu trời thấp thoáng bóng mây Thu
Văng vẳng đây còn vọng tiếng ru
Nhành liễu đong đưa đang gió rét
Mặt hồ xao động vắng sương mù
Nhớ nhung xa cách luôn mong đợi
Mơ ước gần nhau chỉ phập phù
Khao khát bao ngày chưa hội ngộ
Một mình Đông đến mãi âm u
15/11/2021
Tú Sụn