TÀ HUY SẦU MUỘN

Ảnh: HUỲNH THÂM


Tà huy* số kiếp tới không may
Lẻ bóng vương sầu nỗi đắng cay
Kẻ ở, yêu thương buồn trọn kiếp
Người đi, luyến tiếc nhớ đêm ngày
Bão bùng cuộc sống, đau vô tận
Dông tố tâm hồn, khổ lắm thay
Sẽ mãi từ đây về cố quận
Bên mồ luẩn quẩn đặng nguôi ngoai
4/12/2019
Tú sụn
* Tà huy: Ánh mặt trời buổi chiều; đời người lúc tuổi già.