TẠI SAO

Ảnh: Sưu tầm


TẠI SAO
Thực dân đế quốc đập tan
Thống nhất đất nước Bắc Nam sum vầy
Tại sao tình cảnh hôm nay
Nội xâm nguy hiểm một bầy ngang nhiên
Xảy ra trên khắp mọi miền
Chia bè tạo cánh làm tiền công khai
Đảng ta “nghìn mắt trăm tay”*
Tại sao không biết không hay cho tường
Tình hình dân chúng nhiễu nhương
Ruộng vườn mất trắng bởi phường gian manh
Kêu hoài vô vọng phải đành
Niềm tin cạn kiệt lòng thành phôi pha
Còn gì hình ảnh đảng ta
Khi đánh tham nhũng như là cho vui
Tình dân lặng lẽ ngậm ngùi
Người trung không dụng dập vùi triệt tiêu
Trong tay liêm ít gian nhiều
Giá gương bụi bẩn nhiễu điều nhăn nheo
Tại sao dân chúng đói nghèo
Tại sao kinh tế quắt queo nợ nần
Đảng ta vị nước vị dân
Đảng ta xưa đã muôn phần thiêng liêng
Ngoại xâm dẫn dắt dẹp yên
Nội xâm vẫn để triền miên hoành hành
Có gì chưa ổn chẳng lành
Có còn đồng chí đấu tranh đến cùng
Hay là thoả thuận bao dung
Nhẹ tay xét xử nương tùng né voi
Nằm lòng cương lĩnh hẳn hoi
Tại sao nội bộ nảy nòi gian tham
29/1/2022
Tú Sụn
* Thơ Tố Hữu