CÓ EM

Ảnh: Album nhà


CÓ EM
Góp phần xoa dịu những thương đau
Như hạn gặp mưa lá đổi màu
Thu mãn không thôi buồn cách biệt
Xuân về nhớ lại tủi xa nhau
Có em chia sẻ bao nồng ấm
Nên đã nguôi ngoai nỗi thảm sầu
Nguyện ước là người thay thế chị
Vẹn toàn nghĩa trọng một nàng dâu
11/2/2022
Tú Sụn
P/s: câu 5 và 6 theo phép đối Lưu Thuỷ