KHÔNG SAO NGUÔI ĐƯỢC

Ảnh: Sưu tầm


Tất cả giận hờn buồn vui thù ghét
Thời gian trôi qua có thể nguôi dần
Nỗi khổ đau này không sao nguôi được
Suốt cuộc đời tàn gặm nhấm một thân
31/3/2020
Tú Sụn