ANH ĐAM PHÒNG CHỐNG DỊCH*

Ảnh: Sưu tầm


Anh là người ngoại đạo
Nhưng anh vẫn đi đầu
Đại dịch quá phức tạp
Anh có ngủ được đâu

Khuôn mặt gầy khắc khổ
Nhưng cương nghị tận tình
Mỗi việc làm lời nói
Đã thể hiện hết mình

Đã vì dân vì nước
Anh đảm nhiệm trung phong
Chống dịch như đánh giặc
Anh quyết chí dốc lòng

Vì chưa đóng biên giới
Nên tình thế nguy nan
Anh chỉ đạo rốt ráo
Đem chiến thắng vẻ vang

Thế giới rất ngưỡng mộ
Cách chống dịch của ta
Cùng biên giới Trung Quốc
Vẫn yên cửa yên nhà

Dăm ba ca lẻ tẻ
Chưa xảy ra tử vong
Đó là niềm vinh dự
Đó là ta thành công

Nhân dân rất phấn khởi
Có lãnh đạo như anh
Nhân dân rất tin tưởng
Anh xứng đáng nêu danh

Một kì vọng khao khát
Như anh! Hết quan tham
Đất nước sẽ giàu mạnh
Rạng danh nước Việt Nam
13/3/2020
Tú Sụn
* Anh Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.