MƯA DẦM

Ảnh: Sưu tầm


MƯA DẦM
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Văng vẳng vừa nghe tiếng sét ầm,
Giang sơn mấy dặm mắc mưa dầm.
Lá cây luống chịu màu sương nhuộm,
Hoa cỏ từng rơi nước mắt thầm.
Chắp cánh lên cây nghe quạ ó,
Vảnh râu trong miếu thấy dê nằm.
Trời cao khôn hỏi ngày nào tạnh,
Để nỗi dân đen chịu ướt dầm.

(Hoạ bài MƯA DẦM của Nguyễn Đình Chiểu – hoạ nguyên vận)
MƯA DẦM
Thiên lôi quơ búa vẳng ầm ầm
Tràn ngập non sông đẫm nước dầm
Chuột xám hăng say lo gặm nhấm
Quạ đen lấc láo vẻ âm thầm
Rừng vàng biển bạc luôn ăn đói
Ruộng mẫu trâu đôi vẫn đứng nằm
Chẳng biết khi nào trời mới tạnh
Dân nghèo khổ lắm bởi mưa dầm
14/7/2021
Tú Sụn