NGU

Ảnh: Sưu tầm

(Song điệp độc vận – thủ vĩ ngâm)

Quan chức bây giờ lắm đứa* NGU
Học hành hết lớp cũng còn NGU
Đã NGU dám dạy đời thiên hạ
Đã kém còn mang kiếp đại NGU
Nhiệm vụ vì NGU rồi chẳng đạt
Việc làm bởi dốt hoá thành NGU
Làm quan NGU quá dân khinh bỉ
Quan chức bây giờ lắm đứa NGU
24/6/2021
Tú Sụn
* p/s chỉ nói lắm đứa chứ không phải toàn bộ nghe