VƯƠNG VẤN CHIỀU MONG (hoạ thơ)

Ảnh: Ngọc Thuỷ


Đây là một biến thể khác của “thuận nghịch độc” mà khi đọc ngược từ dưới lên cũng y bài đọc từ trên xuống.

HƯƠNG SẦU CHIỀU THU
(Thuận nghịch độc chiêu hồi vận)
Tác giả: Kim Nguyen Van
Sương chiều phớt lạnh gió đùa hương
Lá rụng dày thêm rợp phủ đường
Thường nhớ trĩu xui ngày héo dậy
Mãi chờ dai giục tối sầu vương
Vương sầu tối giục dai chờ mãi
Dậy héo ngày xui trĩu nhớ thường
Đường phủ rợp thêm dày rụng lá
Hương đùa gió lạnh phớt chiều sương

Hoạ bài HƯƠNG SẦU CHIỀU THU của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận

VƯƠNG VẤN CHIỀU MONG
(Thuận nghịch độc chiêu hồi vận)
Sương khói lẫn chiều nắng đẫm hương
Gió vờn hoa lá rực ven đường
Thường mong gặp được người yêu dấu
Mãi nhớ mơ hoài dáng vấn vương
Vương vấn dáng hoài mơ nhớ mãi
Dấu yêu người được gặp mong thường
Đường ven rực lá hoa vờn gió
Hương đẫm nắng chiều lẫn khói sương
28/9/2021
Tú Sụn