VẠT NẮNG CHIỀU THU (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


VẠT NẮNG CHIỀU THU
(Bài xướng)
Bóng liễu vào thu đẹp buổi chiều
Thương màu lá rụng ánh vàng xiêu
Vườn hoa giỡn cỏ làn mây biếc
Ngõ trúc lồng mây sợi chỉ điều
Dệt những bài ca hòa tiếng cảm
Ru từng khúc nhạc trỗi lời yêu
Ngời bung khát vọng hoàng hôn vẽ
Cảnh đẫm bình yên rộn sáo diều.

✮͜𝄞⑅⃝𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍✰͜͡𝕿𝖍ố𝖓𝖌➣

Hoạ bài: VẠT NẮNG CHIỀU THU của Thanh Thống

VẠT NẮNG CHIỀU THU
(Bài hoạ)
Buồn tênh ảm đạm bóng mây chiều
Vạt nắng vương triền bóng sậy xiêu
Lãng đãng sương Thu gieo khắp lối
Âm vang gió núi gợi bao điều
Xa xăm thấp thoáng dâng niềm nhớ
Man mác tuôn tràn vẳng tiếng yêu
Một chốn hoàng hôn dần tĩnh mịch
Chim muông về tổ đã no diều
29/8/2022
Tú Sụn