XUÂN VẪN CÒN THU

Ảnh: Sưu tầm


XUÂN VẪN CÒN THU
Hương Xuân hoà quyện áng sương mù
Đào thắm mai vàng lẫn sắc thu
Suối nước lung linh bờ cỏ úa
Trời mây bảng lảng dáng trăng lu
Nơi này mãi thấy triều dâng dội
Chốn ấy như nghe gió lướt vù
Lẫn lộn vui buồn ngày tết đến
Tưng bừng nhộn nhịp vẫn âm u
5/2/2022
Tú Sụn