MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Ảnh: Sưu tầm


Xa nhau lâu lắm rồi
Những mùa thu buồn bả
Đất trời như xa lạ
Mãi u hoài không thôi

Đã mấy mùa mong đợi
Đã mấy mùa đơn côi
Cách xa nhau vời vợi
Có buồn không em ơi

Nay thu buồn đi qua
Đông về trong ấm áp
Bởi đông này có em
Vui đoàn viên sum họp

Một niềm vui bất ngờ
Vui có em bên cạnh
Cứ như là trong mơ
Mùa đông này không lạnh
28/11/2018
Tú Sụn