NUÔNG CHIỀU

Ảnh: Sưu tầm


NUÔNG CHIỀU
Quá yêu nên mới nuông chiều
Sẵn lòng bất chấp những điều không ưng
Biết sai lại cố dửng dưng
Biết hư mà cứ chẳng từng can ngăn
Lời xưa ý vị mà rằng:
“Con hư tại mẹ cháu hư tại bà”*
Bởi chưng yêu quý thiết tha
Che mờ lý trí dần dà buông xuôi
Dẫu hư vẫn thấy ngọt bùi
Nuông chìu mù quáng khôn nguôi nỗi lòng
Để rồi lẽ phải bằng không
Mai đây bất hiếu hết mong nương nhờ
“Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”**
“Giấy rách phải giữ lấy lề”***
Duy trì đạo lí chớ hề đơn sai
Thẳng thừng một một, hai hai
Cháu con sẽ có tương lai huy hoàng
Chiều con, con sẽ hết ngoan
Chiều vợ, vợ sẽ phang ngang một lèo
Nuông con, con sẽ đói nghèo
Nuông vợ, vợ sẽ cứ leo lên đầu
29/2/2024
Tú Sụn
* Tục ngữ
** Ca dao
*** Tục ngữ