CHƯƠNG TRÌNH “TRÁI TIM VIỆT NAM”

Ảnh: Sưu tầm


Có tiếp tay một số cán bộ
Trần Đức Trung nảy ngón trò mèo
Chúng giả vờ nhân từ bác ái
Lập trung tâm hổ trợ người nghèo

Rồi bày mưu kiếm cách lừa đảo
Đẻ chương trình “trái tim Việt Nam”
Khiến ngàn người cả tin sập bẫy
Lợi nhuận nhiều nên khối người ham

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đã sinh ra cái trung tâm này
Với mục đích lọc lừa đa cấp
Vị chủ tịch**kinh nghiệm lâu nay

Chúng đã thu được hàng trăm tỷ
Chủ yếu là tiền của người nghèo
Tội tày đình vô cùng độc ác
Đẩy cảnh nghèo đến gặp cái eo

Thật một điều vô cùng đáng trách
Chúng hoạt động nhiều năm kéo dài
Giờ mới bị pháp luật sờ gáy
Ôi phận nghèo lại quá mỉa mai

Đúng là cả một lũ khốn nạn
Toàn kẻ giàu cướp của người nghèo
Xử thật nặng cho dân hả dạ
Và ngăn ngừa bọn khác làm theo
26/2/2019
Tú Sụn
** Vị chủ tịch này mấy năm trước chuyên đi phát biểu quảng cáo cho công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo hàng trăm nghìn người tán gia bại sản.