THỜI TIẾT BẤT LỢI (hoạ thơ)

Ảnh: Huỳnh Thâm


BẤT LỢI
Mai vàng “trút lá” đón chào xuân
Mà nắng trời cao cứ ngập ngừng
Để rét chen chân hoài chửa giảm
Cho mây cản lối mãi chưa ngưng
Thâu đêm lạnh miết buồn vô hạn
Suốt bữa mưa dai oải quá chừng
Tiếp tục nhiều ngày như thế nữa
Mầm hoa teo riết lấy đâu chưng!?
Huỳnh Thâm
09/01/2022
——————————-
Hoạ bài thơ BẤT LỢI của Huỳnh Thâm

THỜI TIẾT BẤT LỢI
Vặt lá mai chờ nở đón Xuân
Thế nhưng rét buốt mãi không ngừng
Mưa phùn rả rích mây còn cuộn
Gió bấc rì rào nắng đã ngưng
Mầm lá tong teo buồn quá mức
Nụ hoa khô đét tiếc vô chừng
Cuối năm thời tiết sao mà chướng
Đến tết còn gì nữa để chưng
10/1/2023
Tú Sụn