RỪNG THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


RỪNG THU BUỒN
Rừng thưa còn dấu gót người xưa
Sột soạt lá vàng vẳng dưới mưa
Hình bóng thân thương đây dẫu đã…
Tính tình nhân hậu đó như vừa…
Chỗ ngồi còn ấm nồng chưa dứt
Hơi thở vẫn hương cũ đã đưa
Lững thững lòng vòng chiều quạnh quẽ
Nhớ thời hai đứa mãi say sưa
4/9/2023
Tú Sụn