PHẢN CẢM*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng bộ ở xã Phúc Sơn
Muốn chứng tỏ yêu đảng hơn mọi người
Để rồi được nhận điểm mười
Làm điều phản cảm nực cười lắm thay
Khẩu trang bịt miệng đỏ gay
In hình cờ đảng lâu nay chưa từng
Tuyên truyền đảng, điều đáng mừng
Chớ bỏ thùng rác coi chừng đấy nghe
Lấy cờ đảng làm cái che
Virut dính bẩn khi về để đâu?
Tôn vinh đảng để hàng đầu
Đừng kém hiểu biết làm sầu nồi canh
Mấy lời nhắn nhủ các anh
Chớ dùng cờ đảng biến thành khẩu trang
27/3/2020
Tú Sụn
* Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 lấy cờ đảng làm khẩu trang!