THƯƠNG VỢ

Ảnh: Sưu tầm


Đau rồi, đau nữa là sao?
Trời ơi! Tôi biết thế nào nữa đây?
Da xanh, khuôn mặt hao gầy
Cầm tay nhớ lại những ngày đã qua
Xinh xinh như một màu hoa
Đoan trang hiền dịu, mặn mà yêu thương
Em đau! Lòng dạ đoạn trường
Cớ sao đau mãi trăm đường bất công
Em ơi chia bớt được không
Sang anh một nửa để lòng anh nguôi
Cầu trời cho bệnh em lui
Đau thay em được, anh vui em à!
3/6/2018
Tú Sụn