MẸ ĐI XA

Ảnh: Sưu tầm


Thế là Mẹ đi về với Ba
Buồn vô kể, lòng đau, tràn lệ
Thế là hết, không còn có Mẹ
Cả gia đình thơ thẩn, chơi vơi
Buồn tủi nào sánh được Mẹ ơi
Tan nát cả, rã rời tất cả
Cơn bão giông đất trời tơi tả
Trận lũ tràn trôi cuốn tan hoang
Mẹ đi xa thương tiếc vô vàn
Không còn Mẹ cõi trần hiu quạnh
Kể từ đây đêm đông giá lạnh
Đau buồn này còn mãi không nguôi
Buồn tủi nào sánh được Mẹ ơi…
12/4/2018
Tú Sụn