ETHANOL PHÚ THỌ VÀO LÒ

Ảnh: Sưu tầm


Ê ta nôn Phú Thọ
Đã được đưa vào lò
Nhiên liệu này đắt giá
Sẽ bắt lửa cháy to

Chúng vừa bị truy tố
Ba bốn năm tên gian
Toàn là quan lãnh đạo
Phá dự án tan hoang

Còn nhiều tên trên nữa
Không hiểu lý do nào
Vẫn chưa bị đụng đến
Vẫn ung dung là sao

Rộ trào lưu cả nước
Đua nhau sản xuất cồn
Việt Nam bảy nhà máy
Đắp chiếu hết sáu luôn

Tham nhũng hàng ngàn tỷ
Lãng phí thêm mấy lần
Tiêu tan hàng vạn tỷ
Tất cả tiền của dân

Một đất nước nghèo đói
Mà quan tham quá nhiều
Chúng bóp méo cả luật
Nên dân chúng tiêu điều

Cho vào lò tuy muộn
Nhưng cũng thấy an lòng
Bọn này mà chưa bắt
Thì ngân sách bằng không
18/11/2018
Tú Sụn