ANH MÃI YÊU EM


Với em duy nhất cõi trần
Trao câu chung thuỷ, gởi vần sắt son
Dù treo đỉnh núi chon von
Dẫu trầm đáy bể mãi còn tìm nhau
Yêu em tròn trước vẹn sau
Bên em trời đất thắm màu đào nguyên
Dõi theo mày thánh, gót tiên
Mãi mê nét ngọc thuyền quyên nức lòng
Em ơi, những buổi chiều hồng
Một mình ao ước mặn nồng muôn năm
Thả hồn về chốn xa xăm
Nguyện yêu em mãi thắm đằm ba sinh
30/7/2017
Tú Sụn