BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Ảnh: Sưu tầm

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Đã bấy lâu nay bác tới nhà.
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta

(Hoạ bài BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ của Nguyễn khuyến)
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Hôm nay bạn cũ đến thăm nhà
Trông vẻ mệt nhoài bởi ở xa
Có nhắm tự tay chài ít cá
Thêm mồi nhờ vợ mổ con gà
Rượu ngon hai đứa vui tri kỷ
Khách quý cùng ta uống thưởng hoa
Điếu thuốc phì phèo ôn chuyện cũ
Lâu rồi bạn mới đến cùng ta
17/7/2021
Tú Sụn