PHẢN CẢM*

Ảnh: Sưu tầm


Đoàn Thị Hương xuống sân bay
Ban ngành báo chí bao vây đón chào
Vì sao không biết vì sao
Thế nào chẳng biết thế nào vinh danh
Người hùng nồng nhiệt cho đành
Cứ như danh thủ vừa giành huy chương
Chỉ là tội phạm hồi hương
Có gì đến nỗi đón đường hân hoan
Tung hô làng nước ngỡ ngàng
Việc làm phản cảm vội vàng khó coi
U mê nên cứ học đòi
Không phân tốt xấu rạch ròi đúng sai
4/5/2019
Tú Sụn
* Đoàn Thị Hương được đón ở cửa an ninh sân bay Nội Bài như người hùng từ Malaysia trở về.