ĐÔNG BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


ĐÔNG BUỒN
Hương Thu phảng phất ướp chiều Đông
Gió bấc mưa phùn mịt khoảng không
Man mác đen sì mây phủ núi
Lô nhô trắng xoá nước băng đồng
Buồn hiu dáng trúc luôn ân hận
Đau đáu bóng nàng cứ ngóng trông
Giá rét bao trùm đời bất hạnh
Xơ rơ cảnh vật thấy tê lòng
17/11/2022
Tú Sụn