GỞI ÔNG HÀO*

Ảnh: Sưu tầm


Thời anh Căng, anh Chữ
Làm đập dâng sông Trà
Có lắm điều bất cập
Nhiều luật đều bỏ qua

Chưa quy hoạch thuỷ lợi
Tài nguyên nước lờ luôn
Chưa phù hợp quy hoạch
Giả đánh giá môi trường

Thấy những vi phạm đó
Có hậu quả lâu dài
Một số nhà phản biện
Đã chỉ ra cái sai

Là Trưởng ban Tuyên giáo
Cả vú lấp miệng em
Thể hiện sự cay cú
Tỏ thái độ lem nhem

Viết những lời đe doạ
Bêu tên của từng người
Trên trang Bờ xe nước
Một hành động nực cười

Thế vẫn chưa hả dạ
Nên tiếp tục bêu lên
Trang Thông báo nội bộ
Phổ biến tận đảng viên

Một hành động nguy hiểm
Đã phỉnh Đảng lừa dân
Gây nên nhiều bức xúc
Đảng viên rất phân vân

Giờ mọi việc đã rõ
Hai ông to về vườn
Trung ương đã kết luận
Ông chớ mà xem thường

Ông đã trót làm vậy
Giờ ăn nói thế nào?
Với đảng viên trong tỉnh
Ông tự biết làm sao?

Ông cần phải xin lỗi
Đảng viên thay mặt dân
Đã có lời phản biện
Nên nhớ việc này cần

Một bài học xương máu
Của đời thằng làm quan
Một là phải trung trực
Hai là không dối gian

Để quan lộ rộng mở
Ông phải đứng về dân
Bỏ cái thói trả đũa
Đó là điều rất cần

Mấy lời mọn như vậy
Mong ông chú ý cho
Chớ bao giờ làm bậy
Trước sau cũng vào lò
18/8/2020
Tú Sụn
* Ông Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi.