DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Những doanh nghiệp Nhà nước
Là những cái mỏ tiền
Cầm vốn hàng triệu tỷ
Mà thua lỗ liên miên

Có năm bảy loại lỗ
Thật giả quá quen rồi
Báo cáo lãi thành lỗ
Thì cũng chấp nhận thôi

Được Nhà nước ưu đãi
Được bảo hộ cưng chiều
Được vô vàn thuận lợi
Mài lãi ít lỗ nhiều

Cũng thanh tra, kiểm toán
Cũng báo cáo báo chồn
Chủ yếu để hợp thức
Đúng bọn này quá khôn

Nếu đem ba triệu tỷ
Gởi ngân hàng để dành
Thì có tiền lãi khủng
Gấp ngàn lần kinh doanh

Và cũng khỏi ôm nợ
Một triệu rưỡi tỷ đồng
Khỏi phải lỗ luỹ kế
Hỏi có sướng hay không

Ôi doanh nghiệp Nhà nước
Là những ông trời con
Được biến lãi thành lỗ
Được hợp thức quá ngon

Những doanh nghiệp Nhà nước
Là những cái mỏ tiền
Cùng nhau chúng nó thụt
Đem về làm của riêng
27/10/2018
Tú Sụn