LẬP LỜ

Ảnh: Sưu tầm


LẬP LỜ
Hình bóng thương yêu mãi để thờ
Khói nhang nghi ngút lặng như tờ
Hoa xinh/réo gọi/thường cân nhắc
Mời mọc/hương nồng/chỉ ngó lơ
Đau đớn triền miên cần hoá giải
Sầu bi cay đắng sống nương nhờ
Cuối đời lận đận cùng duyên phận
Lắm mối công dung… chỉ lập lờ
2/12/2022
Tú Sụn