GIÁO DỤC 4.0*

Ảnh: Sưu tầm


Dự buổi lễ khai giảng
Ôm nhau rồi còn cười
Thi thoảng vạch xem vú
Coi như chỗ không người

Thật không thể tưởng tượng
Các cháu mới cấp hai
Học đường chi lạ vậy
Không biết con nhà ai

Giáo dục quá xuống cấp
Nên đạo đức suy đồi
Xảy ra nhiều tệ nạn
Chất lượng học rất tồi

Luôn hô hào cải cách
Giáo dục bốn chấm không
Học sinh đã trai gái
Từ lúc chưa mọc nông
7/9/2020
Tú Sụn
* Dự buổi khai giảng, hai cháu học cấp hai ngồi vào lòng nhau, thi thoảng vạch zú ra xem rồi cười!