CON GÀ MỘT MẮT

  1. Ảnh: Sưu tầm


Bầy gà đến mấy chục con
Có con một mắt đi nghiêng cái đầu
Mẹ em thương nó, buồn rầu
Thân hình gầy ốm, trên đầu sạch lông
Từ xuân cho đến ngày đông
Cô đơn lủi thủi ven đồng kiếm ăn
Bởi vì một mắt khó khăn
Nên không lớn kịp cho bằng lứa trang
Một ngày trời nắng chan chan
Nó nằm ủ rũ dưới giàn bí đao
“Bạn bè được bán hết sao?
Còn mình gầy ốm ai nào mà mua
Đúng là số phận chát chua
Giờ đây có sống bằng thừa mà thôi”
Thương gà một mắt gà ơi
Mày cố gắng sống suốt đời gà nghe
1971
Trương Quang Tú

ĐI CÂU

Ảnh: Sưu tầm


Mẹ mua cho chục lưỡi câu
Một cuộn cước nhỏ để lâu chưa dùng
Hôm nay có bạn chơi cùng
Rủ đi câu cá, rộc Phùng xóm trong
Ruộng nay lúa đã làm đòng
Nhiều cây điên điển mà lòng vui sao
Nhổ ba bốn gốc làm phao
Chặt nhành tre đực bên rào ông Mân
Chọn nhành dài nhỏ làm cần
Mồi trùn đào ở bãi gần bờ mương
Lòng vui hai đứa lên đường
Mãi câu quên cả đến trường chiều nay
Thế là Ông xách roi cày
Tuốt mông hai đứa mặt mày tái xanh
Cá thì Mẹ cũng nấu canh
Vì giận Ông chẳng chịu ăn chút nào
Sợ ông nên trốn bờ rào
Mẹ gọi chân thấp chân cao vô nhà
Khoanh tay trình trước Ông Bà
Cho cháu xin lỗi, thế là Ông vui…
1971
Trương Quang Tú