CÁI BÁNH GIAO THÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Muốn phát triển đất nước
Thì phải làm hạ tầng
Trong các loại dự án
Giao thông dễ giải ngân

Cứ như là cái bánh
Tha hồ mà ngập răng
Năm phần thì bộ gặm
Còn lại dự án ăn

Làm đường sá cầu cống
Khó mà tính chi li
Dự án nhiều ngàn tỷ
Ai tính được khoảng gì

Giá thành bộ nâng khống
Dôi dư để chia nhau
Ban quản lý dự án
Ngồi chơi cũng có màu

Thi công phe thiết kế
Giám sát phe nhà thầu
Thi nhau mà rút ruột
Chất lượng biết về đâu

Đường vừa làm đã hỏng
Thành ổ gà ổ voi
Là nguyên nhân từ đó
Cần chi phải tìm tòi

Hiện tại trên cả nước
Có hàng trăm con đường
Bị bọn gian rút ruột
Nghiệm thu xong nát tương

Biết bao nhiêu tai nạn
Gây thương tích, chết người
Không ai chịu trách nhiệm
Đúng là quá nực cười

Chuyện tày đình như vậy
Chính phủ vẫn làm thinh
Bộ trưởng vờ mắng mỏ
Lơ trách nhiệm của mình

Còn rướn cổ cãi lý
Đường hỏng do trời mưa
Hay quy định che mái
Cho họ hết đổ thừa

Đường ngàn tỷ hư hỏng
Không biết bắt đền ai
Chúng ăn Nhà nước chịu
Chi tiền sửa dài dài

Theo tôi cần nghiêm khắc
Bỏ tù thằng nghiệm thu
Không giải ngân dự án
Bắt bộ trưởng phải bù
15/12/2018
Tú Sụn