VĨNH PHÚC TỪ CẠO TRỌC NÚI ĐẾN LẤP HỒ*

Ảnh: Sưu tầm


Từ núi Voi chúng đã cạo trọc
Xây biệt thự, đúc tượng, xây nhà
Giờ lại san lấp hồ Đại Lải
Giữa thanh thiên bạch nhật thế a?

Có luật mà như là vô pháp
Bởi quan đầu tỉnh đã nhúng chàm
Hơn chục năm doanh nghiệp tàn phá
Vẫn làm ngơ cho chúng cứ làm

Báo chí đăng, Thủ tướng lên tiếng
Thanh tra vào xử lý bất thành
Thì té ra tỉnh có quyết định
Thế cho nên chúng cứ tiến hành

Quan tham nhũng bây giờ bặm trợn
Không như xưa lén lút chờ thời
Nhóm lợi ích thật là lợi hại
Khó lòng mà triệt phá đến nơi

Lò bác Trọng như là vô hiệu
Luật ra nhiều cũng chẳng ích gì
Bởi nhà đã dột từ trên nóc
Cứ gắng che, gắng hứng mà chi
27/8/2020
Tú Sụn
* Hàng loạt vi phạm của các doanh nghiệp đua nhau “bức tử” hồ Đại Lải có trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của ông Vũ Chí Giang – Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi ký Quyết định số 41/QĐ-UBND đã “tiếp tay” cho doanh nghiệp ngang nhiên lấp hồ, vi phạm Luật Thuỷ lợi.