CHUYỆN THUỞ NÀO (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


CHUYỆN THUỞ NÀO

Dõi mắt đằng xa tủi nghẹn ngào
Con thuyền nhỏ nhắn dạo bờ ao
Nhìn con sóng vỗ theo dòng chảy
Hỏi mái chèo ai lạc ngõ vào
Thiếu nữ tay chèo đêm đỏ rực
Trên trời ánh nguyệt đã dần cao
Lòng tơ tưởng nhớ về nơi cũ
Vẫn đó còn đây chuyện thuở nào
19.12.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài thơ CHUYỆN THUỞ NÀO của Giang Hoa

CHUYỆN THUỞ NÀO
Thuở ấy tình yêu thắm ngọt ngào
Thường hay hò hẹn chốn cầu ao
Trăng thanh ấm áp quen nơi đến
Gió mát hân hoan rõ lối vào
Chẳng đạt hoa thơm từng giận dỗi
Chưa thành trái ngọt đã làm cao
Trái ngang duyên nợ đành xa cách
Dĩ vãng vẹn nguyên có biết nào?
22/12/2022
Tú Sụn