LÒNG DÂN VÀ THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN*

Ảnh: Sưu tầm


Chế độ nào cũng vậy
Phải do dân, vì dân
Giữ niềm tin phải biết
Đáp ứng điều dân cần

Chín mươi năm có Đảng
Dân tộc hết lầm than
Non sông về một mối
Danh nước Việt vẻ vang

Trong chiến tranh vệ quốc
Niềm tin được đong đầy
Toàn dân đều chung sức
Mới có ngày hôm nay

Giặc ngoại xâm tan rã
Giặc nội xâm có ngay
Có chính từ trong Đảng
Nên niềm tin lung lay

Biết bao nhiêu cảnh báo
Biết bao nhiêu than phiền
Tham nhũng ngày càng lớn
Nên lòng dân không yên

Biết Đảng không phải vậy
Nhưng quan tham đảng viên
Họ vơ đũa cả nắm
Một hậu quả nhãn tiền

Tình hình càng phức tạp
Khi cưỡng chế, ép dân
Thu đất sai pháp luật
Gây phẫn uất ngàn lần

Tình hình càng tồi tệ
Khi nhiều án oan sai
Bởi hối lộ tư pháp
Niềm tin càng dần phai

Tình hình ngày càng xấu
Khi lãnh đạo địa phương
Tham nhũng vặt, tư túi
Dân nói nát như tương

Công tác chống tham nhũng
Của nhiệm kỳ vừa qua
Đúng là quá xuất sắc
Nhưng cũng mới gọi là

Ví như ở Quảng Ngãi
Cho hai ông về vườn
Còn lại nhóm lợi ích
Tiếp tục gây nhiễu nhương

Ở thanh tra nhà nước
Ở uỷ ban kiểm tra
Vẫn còn ăn hối lộ
Nên kết quả chỉ là

Và còn nhiều nơi nữa
Đang vơ vét rút bòn
Không sao kể cho xiết
Hỏi niềm tin có còn

Đảng thì chống tham nhũng
Dân không được chung tay
Dân thành dân oan trái
Khản cổ không ai hay

Tất cả bấy nhiêu đó
Diễn ra lâu quá rồi
Làm niềm tin cạn kiệt
Đảng lung lay đến nơi

Giữ niềm tin trọn vẹn
Giữ Đảng mãi vinh quang
Cần khai trừ khỏi Đảng
Tất cả những quan gian

Dân tố giác phải động
Dân chỉ mặt phải truy
Dân kêu ca phải ngó
Chớ bỏ qua điều gì

Để cho Đảng trong sạch
Đảng không chứa quan tham
Dù là tham nhũng vặt
Nói đi đôi với làm
4/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo vietnamnet.vn:Lòng dân và thước đo giá trị của đảng cầm quyền