ĐỜI NGƯỜI

Ảnh: Sưu tầm


ĐỜI NGƯỜI
“Những chuyện vui buồn cũng sẽ qua.
Thời gian đuổi bắt tuổi thêm già…”*
Thiên nhiên đẹp tuyệt thơm cành trái
Mái ấm vui nhiều ngát nhuỵ hoa
Nhân nghĩa vẹn tròn luôn thắm thiết
Yêu thương mãn nguyện mãi chan hoà
Đời người ngắn ngủi nương nhau sống
Ham hố bòn chen chớ thiết tha
1/11/2021
Tú Sụn
* Thơ Hoa Nguyen