ĐẠI BIỂU LO DỰ ÁN BT BIẾN TƯỚNG

Ảnh: Sưu tầm


Lâu nay đã biến tướng rồi
Bây giờ Quốc hội còn ngồi đó lo
Làm chuồng khi đã mất bò
BT dự án, một trò lưu manh
Quan tham có đất hoành hành
Doanh nghiệp khỏi phải cạnh tranh đấu thầu
Chúng giao dịch ngầm với nhau
Rồi chỉ định thầu với giá trên mây
Dự án đổi đất trao tay
Cũng không đấu giá, nhận ngay tức thì
Ngại gì chuyện nhỏ chung chi
Hai bên hưởng lợi cực kỳ dã man
Từ doanh nghiệp đến quan gian
Tham ô trót lọt nhẹ nhàng ngon ơ
Bộ, ngành quản lý làm ngơ
Có phần đã nhận ậm ờ cho qua
Kiểm toán nhòm ngó qua loa
Bởi vì đã có phần quà hẳn hoi
Ông trời hãy xuống mà coi
Biết bao đô thị cứ đòi BT
Cớ sao ở các vùng quê
Không giỏi thực hiện BT đi nào
Quan giờ tài mọn trí cao
Nghĩ ra mưu kế thâm sâu khó lường
Quan trường là chiến trường
Xanh cỏ, đỏ ngực chuyện thường xưa nay
Lâu lâu có vị không may
Chung chi keo kiệt tra tay vào còng
Còn lại đa số thong dong
An toàn hạ cánh, thoả lòng ba sinh
Muốn giàu mạnh, muốn văn minh
Cần phải minh bạch dân tình mới yên
BT phiền quá là phiền
Thiệt hại ngân sách, chính quyền mất uy
Suy đồi quá, chẳng còn gì
Kính mong Quốc hội hãy vì Quốc gia
29/10/2018
Tú Sụn