NGỌN LỬA ĐÊM ĐÔNG

Ảnh: Sưu tầm

Đêm đông giá buốt tận tim sâu
Đắng đót thon von đẫm lệ sầu
Chợt đến vầng hồng soi ấm áp
Xua tan bóng tối gạn niềm đau
Trời cho phúc phận suy tôn nhất
Đất nhận ân tình gắn bó mau
Ngọn lửa yêu thương lòng cảm động
Tình này nguyện giữ mãi bền lâu
12/5/2021
Tú Sụn