PHẢI XỬ NGHIÊM*

Ảnh: Sưu tầm


Mệnh lệnh trong chống dịch
Như khẩu lệnh chiến trường
Không chấp hành đắc tội
Sẽ thất bại đau thương

Vừa qua phòng chống dịch
Đã gặp nhiều khó khăn
Nhiều đối tượng vi pham
Táo bạo khó cản ngăn

Chúng ta đã có luật
Thực thi giữ kỉ cương
Tất cả người vi phạm
Phải xử để làm gương

Ngoài ý kiến Chánh án
Tôi xin đề nghị nhanh
Cần xử các lãnh đạo
Chểnh mảng không chấp hành

Địa phương nào cũng có
Báo chí đăng quá buồn
Thể hiện thiếu trách nhiệm
Xử và cách chức luôn
1/4/2020
Tú Sụn
* Ngày 30/3, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã ký văn bản gửi Chánh án TAND các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc toà án hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó có bệnh Covid-19.