HỐT CÚ CHÓT

Ảnh: Sưu tầm


Lãnh đạo ta bây giờ thế đó
Rất giống nhau là cậy thế quyền
Cả nhiệm kỳ tham ô gian lận
Cuối nhiệm kỳ bán chức thu tiền

Khắp cả nước nơi nào cũng vậy
Sắp về hưu là bổ nhiệm bừa
Biết bao vụ răn đe kỷ luật
Nhưng giơ cao đánh khẽ chẳng chừa

Tiền thu được chia cho cả nhóm
Thành thông lệ ma quỷ lâu rồi
Kẻ mua chức toàn là xôi thịt
Đất nước nghèo là vậy thế thôi

Gần đây nhất không may bị lộ
Ở một sở thuộc tỉnh Gia Lai
Bán mỗi suất giá năm trăm triệu
Bà Thanh* ký đến mỏi cả tay

Vì thế nên chỉ còn cái vỏ
Nguyên trong ruột mục rữa thối tha
Chống và chống bao giờ cho xuể
Đốt lò ư! Cũng chỉ gọi là
13/1/2020
Tú Sụn
* Bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐ TBXH tỉnh Gia Lai, trước khi về hưu đã ký bổ nhiệm cho hàng loạt cán bộ cấp dưới, giá mỗi suất là 500 triệu đồng.