ĂN QUỴT*

Ảnh: Sưu tầm


Là quan sao quá bầy nhầy
Đã không mô phạm, lại dày mặt ra
Tác phong cán bộ bỏ qua
Tư cách công chức chỉ là vài gam
Ăn nhậu thì háo hức ham
Công việc lơ đãng, cốt làm qua loa
Rượu bia, quán sá la cà
Tưng bừng, hú hí xong là quỵt luôn
Chủ quán mất của nên buồn
Đưa lên mặt báo một tuồng vô luân

Khuyên ai đã thế nên dừng
16/7/2018
Tú Sụn
* Đọc bài báo về một số cán bộ 2 xã Kỳ Tân, Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh