ĐỀ XUẤT CHỐNG THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm


Đã có luật mười ba năm rồi
Nhưng mà phòng chống vẫn khơi khơi
Tham nhũng như cờ bay nhan nhản
Thanh tra làm việc đã hết hơi

Quốc hội lại bàn thêm nhiều kế
Với quyết tâm phòng chống ra trò
Sẽ mở rộng kê khai tài sản
Kể cả từ quan nhỏ đến to

Với Việt Nam khó mà minh bạch
Nào là nhờ người khác đứng tên
Chạy xe thồ, đi buôn chổi đót…
Thúi móng tay lam lũ làm nên

Rốt cuộc thì kê khai vô ích
Qua thực tiễn đã bao năm rồi
Có xe sang, nhà to, biệt phủ
Biết sờ sờ để đó coi thôi

Nhiều năm nay có ai bị xử
Vì làm quan giàu có đâu nào
Hãy nhìn lại khắp trên toàn quốc
Quan sống nghèo thanh bạch là bao

Cái khó nhất là khi cấp dưới
Bị phát hiện tham nhũng rành rành
Chúng chạy chọt cấp trên, cứu vớt
Thì còn gì đâu nữa đấu tranh

Nếu có lập cơ sở dữ liệu
Để thống kê tài sản của quan
Thì cũng là việc làm hình thức
Ai dại gì khai báo của gian

Xin đề xuất một vài ý kiến
Để gọi là trách nhiệm công dân
Trên cơ sở nội dung của luật
Nên làm thêm hai việc rất cần

Một là lấy nhân dân làm gốc
Họ trăm tai nghìn mắt nhận ra
Dân đã chỉ tức thì xử lý
Đừng qua loa truy xét gọi là

Hai là phải thanh tra cán bộ
Cứ hằng năm lần lượt từng người
Đến tận nhà, tận quê làm việc
Có hay không sẽ rõ mười mươi

Hai việc đó duy trì thường xuyên
Sẽ phát hiện nhờ người đứng tên
Sẽ nắm chắc số lượng tài sản
Thì quốc nạn tham nhũng mới yên
15/6/2018
Tú Sụn