YÊU EM…

Ảnh: Ngọc Thuỷ

Câu khoán mượn:
“Yêu em chín đợi mười chờ
Kể từ dạo ấy thẫn thờ ngóng trông”

YÊU EM..
YÊU nhau thao thức canh chầy
EM ơi sao nỡ đoạ đày lòng son
CHÍN tầng mây thẳm chon von
ĐỢI nhau em nhé để còn bên nhau
MƯỜI phương Phật toả phép màu
CHỜ ngày duyên hợp mai sau cùng nhà
KỂ chi bão táp mưa sa
TỪ lần ước hẹn đã là nên đôi
DẠO mình cùng nhắp ly bôi
ẤY là từ đó xa xôi nghìn trùng
THẨN thơ trong dạ bão bùng
THỜ ơ tất cả nhớ nhung dâng tràn
NGÓNG hoài lòng mãi bất an
TRÔNG mong hội ngộ muôn vàn yêu thương
8/10/2021
Tú Sụn