ĐÔNG NÀO SÁNH (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm của Yến Giang


ĐÔNG XƯA

Mùa đông cái lạnh bủa muôn bề
Dọc ngõ sương dày trải khắp quê
Thuở nọ người đi hồi lễ cưới
Ngày kia kẻ hứa giữ câu thề
Nhưng rồi nghịch cảnh đường ai bước
Chắc bởi lên thành họ đã chê
Khổ quá do nghèo nên phụ nghĩa
Thuyền xưa vẫn đợi sóng xô về
25.11.2021
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài ĐÔNG XƯA của Giang Hoa-hoạ nguyên vận

ĐÔNG NÀO SÁNH

Gió rét sương giăng cả tứ bề
Đìu hiu vắng vẻ một vùng quê
Trách người bội bạc không tròn nghĩa
Thương kẻ thuỷ chung giữ vẹn thề
Gần gũi bao ngày chưa hiểu ý
Cách xa mỗi bận chắc thầm chê
Đông nào sánh được lòng băng giá
Mòn mỏi hòng mong chẳng trở về
25/11/2021
Tú Sụn